fbpx

Προϊόντα

Κατηγορίες

Geotech

Καινοτόμος & αξιόπιστη τεχνολογία

Τοπογραφία
Τοπογραφία

Δορυφορικοί δέκτες GNSS, μηχανικοί και σερβοκινούμενοι γεωδαιτικοί σταθμοί, μέτρηση με ή χωρίς πρίσμα είτε από την θέση του οργάνου είτε από αυτή του πρίσματος (έκδοση robotic), χειριστήρια που απλοποιούν και κατευθύνουν την εργασία στο πεδίο, παρελκόμενα που διευκολύνουν τη μέτρηση και εγγυώνται την ακρίβεια των αποτελεσμάτων.

Mobile Mapping
Mobile Mapping

Συστήματα δημιουργίας τρισδιάστατου νέφους σημείων, είτε φωτογραμμετρικά είτε με χρήση τρισδιάστατων σαρωτών laser, που μεταφέρονται και λειτουργούν πάνω σε οποιοδήποτε κινούμενο μέσο.  Προσδιορίστε με ακρίβεια την κίνηση στον χώρο του μέσου που χρησιμοποιείτε, αποτυπώστε με ταχύτητα και ακρίβεια και αποκτήστε ένα γεωαναφερμένο νέφος σημείων που αποδίδει τον χώρο.

GIS
GIS

Πλήρης σειρά δεκτών GNSS, χειριστηρίων με φιλικό και εύχρηστο λογισμικό, διαμορφώσιμες φόρμες εισαγωγής δεδομένων για κάθε επίπεδο εξοικείωσης και πρόσβασης του χειριστή, δυνατότητα cloud και desktop διαχείρισης, αμφίδρομη ροή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από και προς το γραφείο, υλοποιούν τη ψηφιακή αρχειοθέτηση των δεδομένων σας, επιτρέπουν την άμεση και συνδυασμένη ανάκτηση και αξιολόγηση τους και οδηγούν στη λήψη έγκαιρων και σωστών αποφάσεων.

3D Scanning
3D Scanning

Υψηλής ταχύτητας συστήματα laser σάρωσης επιτρέπουν την εύκολη απόκτηση, γεωαναφορά, και επεξεργασία νεφών σημείων που αποδίδουν πιστά το αντικείμενο σε γεωμετρία και υφή. Η εύκολη και γρήγορη ταξινόμηση των σημείων του νέφους παρέχει 3D μοντέλο του αντικειμένου με δυνατότητα πλήρους αποτύπωσης τεκμηρίωσης και οπτικοποίησής του.

Aerial Mapping
Aerial Mapping

Πολυκόπτερα ή drones με σταθερά φτερά που μπορούν να μεταφέρουν οπτικούς ή Lidar αισθητήρες για την αποτύπωση από τον αέρα. Αποτυπώστε γρήγορα με ακρίβεια, πιστότητα και λεπτομέρεια περιοχές ή αντικείμενα που εκτείνονται στο χώρο, είναι δύσκολα προσπελάσιμα, μεταβάλλονται γρήγορα ή δεν επιτρέπουν την άμεση και ασφαλή προσέγγιση τους.

Software
Software

Ολοκληρωμένα πακέτα λογισμικού που επεξεργάζονται και αποδίδουν γρήγορα τα δεδομένα σας ανεξάρτητα από τον αισθητήρα που χρησιμοποιείται. Υποστηρίζουν διαφορετικά format εισαγωγής και εξαγωγής δεδομένων, παρέχουν ενιαία και συνδυασμένη επεξεργασία, ενώ εντάσσονται άμεσα και παραγωγικά στις ροές επεξεργασίας που ήδη χρησιμοποιείτε.

Υδρογραφία
Υδρογραφία

Εξοπλισμός και λογισμικό για την υδρογραφική και γεωφυσική αποτύπωση του πυθμένα. Προσδιορίστε τη θέση και τον προσανατολισμό του σκάφους και του αισθητήρα που χρησιμοποιείτε, τόσο έξω όσο και μέσα στο νερό, προσδιορίστε τις παραμέτρους που επηρεάζουν την ακρίβεια των δεδομένων που συλλέγετε και αποδώστε πιστά την μορφολογία και στρωματογραφία του πυθμένα και των αντικειμένων ενδιαφέροντος σε αυτόν.

Monitoring
Monitoring

Παρακολουθήστε κάθε μεταβολή στον χώρο ή στο αντικείμενο που σας ενδιαφέρει και οφείλεται σε ανθρώπινη δραστηριότητα ή σε φυσικά αίτια. Χρησιμοποιείστε τους αισθητήρες που επιθυμείτε, συλλέξτε αυτόματα και συνδυάστε τα δεδομένα που σας ενδιαφέρουν, ενημερωθείτε σε πραγματικό χρόνο 24/7 για οτιδήποτε υπερβαίνει τα όρια που εσείς έχετε θέσει και ενεργήστε κατάλληλα.

Υπηρεσίες
Υπηρεσίες

Είμαστε πεπεισμένοι ότι το κόστος της επένδυσης σας σε εξοπλισμό και λογισμικό μπορεί να αποσβεστεί και να αποδώσει μόνο αν ενταχθεί άμεσα και παραγωγικά στην καθημερινή ροή των εργασιών σας. Με αυτόν τον γνώμονα η εταιρεία μας παρέχει πλήρη εκπαίδευση στη χρήση του εξοπλισμού που επιλέγετε, υποστήριξη στα ζητήματα που πιθανόν θα προκύψουν από τη χρήση του και εργασίες συντήρησης, επισκευής και μελλοντικής αναβάθμισης που εξασφαλίζουν την ορθή λειτουργία του.

Η εταιρεία

Η GEOTECH είναι Eλληνική εταιρεία με ηγετική θέση στην Ελλάδα στον χώρο της διάθεσης γεωδαιτικών και τοπογραφικών υπηρεσιών και προϊόντων. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1991 και από τότε είναι εξουσιοδοτημένος διανομέας του Αμερικάνικου οίκου Trimble, παρέχοντας στην ελληνική αγορά πλήρη σειρά γεωδατικών προϊόντων.

Image
Περικλέους & Θέτιδος 2, T.K. 153 44 Γέρακας
+30 210 63 95 620 , +30 210 63 96 660
info[at]geotech.gr