fbpx

Blog Posts

Agisoft Metashape

Χαρακτηριστικά

 1. Έκδοση standard

Αεροτριγωνισμός

 • Επεξεργασία διαφόρων τύπων εικόνας από ψηφιακές κάμερες
 • Αυτόματη βαθμονόμηση του πλαισίου (συμπεριλαμβανομένης και της κάμερας fisheye)

Δημιουργία πυκνού σύννεφου σημείων

 • Εκτελέστε επεξεργασία μοντέλου για ακριβή αποτελέσματα

Τρισδιάστατο μοντέλο: δημιουργία και υφή

 • Πλήθος μοντέλων: αρχαιολογικοί χώροι, τεχνουργήματα, κτίρια, εσωτερικοί χώροι, άνθρωποι, κλπ.
 • Απευθείας μεταφόρτωση σε διάφορες πηγές στο διαδίκτυο και εξαγωγή σε πολλές γνωστές μορφές
 • Ρεαλιστικές υφές στην εικόνα: υποστήριξη HDR και πολλαπλών αρχείων (συμπεριλαμβανομένης διάταξης UDIM)

Σύνθεση πανοράματος

 • Τρισδιάστατη ανακατασκευή των δεδομένων που λήφθηκαν από την ίδια θέση κάμερας-σταθμό κάμερας, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο σταθμοί κάμερας
 • Σύνθεση πανοράματος 360° για σταθμό μιας κάμερας.
 1. Έκδοση professional

Αεροτριγωνισμός

 • Επεξεργασία διαφόρων τύπων εικόνας: εναέρια (ναδίρ, πλάγια), μικρού εύρους, δορυφορική
 • Αυτόματη βαθμονόμηση του πλαισίου (συμπεριλαμβανομένης της κάμερας fisheye), σφαιρικές και κυλινδρικές κάμερες
 • Υποστήριξη έργων με πολλαπλές κάμερες
 • Υποστήριξη σκαναρισμένων εικόνων με σημεία αναφοράς

Πυκνό σύννεφο σημείων: επεξεργασία και κατηγοριοποίηση

 • Αναπτύξτε μοντέλο επεξεργασίας για ακριβή αποτελέσματα
 • Αυτόματη ταξινόμηση των σημείων σε πολλές κατηγορίες για να εξατομικεύσετε την μετέπειτα ανακατασκευή
 • Εισαγωγή/εξαγωγή για να επωφεληθείτε από την κλασσική ροή επεξεργασίας των δεδομένων σημείου

Μοντέλο ψηφιακής ανύψωσης: δημιουργία DMS/DTM

 • Ψηφιακό Μοντέλο Επιφάνειας και/ή Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους-ανάλογα με το έργο
 • Γεωαναφορά βάσει μεταδεδομένων EXIF/ καταγραφή πτήσης, φωτοσταθερών
 • Υποστήριξη γεωδετικών συστημάτων συντεταγμένων που είναι καταγεγραμμένα στο EPSG: WGS84, UTM, κλπ.
 • Παραμετροποιήσιμα υψωμετρικά συστήματα αναφοράς βασισμένα σε καννάβους υψωμέτρου γεωειδούς.

Δημιουργία γεωαναφερμένου ορθομωσαϊκού

 • Γεωαναφερμένο ορτηομωσαϊκό: μορφή GeoTIFF συμβατή με τα περισσότερα GIS, αρχεία KMLγια εντοπισμό στο Google Earth
 • Εξαγωγή σε μέρη για μεγάλα έργα
 • Διόρθωση χρώματος για ομοιογενείς υφές
 • Ενσωματομένο φίλτρο σκίασης για να αντισταθμιστούν τα σφάλματα εξαιτίας των αντικειμένων που μετακινούνται
 • Ειδικές επιλογές επίπεδης και κυλινδρικής προβολής για έργα μικρού εύρους.

Γεωαναφορά δεδομένων από επίγειο σαρωτή laser

 • Ταυτόχρονη προσαρμογή των θέσεων του σαρωτή laser και της κάμερας
 • Δυνατότητα για συνδυασμό TLS και χαρτών φωτογραμμετρικού βάθους
 • Υποστήριξη σημαδιών και αυτοματοποιημένη ανίχνευση στόχων για χειροκίνητη ευθυγράμμιση των δεδομένων του σαρωτή
 • Εργαλεία απόκρυψης για την αγνόηση των ανεπιθύμητων αντικειμένων στα δεδομένα του σαρωτή.

Υποστήριξη σημείων ελέγχου εδάφους/ κλίμακας

 • Εισαγωγή φωτοσταθερών για γεωαναφορά και έλεγχος ακρίβειας των αποτελεσμάτων
 • Αυτόματη αναγνώριση κωδικοποιημένων/μη κωδικοποιημένων στόχων για γρήγορη εισαγωγή φωτοσταθερών
 • Εργαλείο κλίμακας για τον καθορισμό απόστασης αναφοράς χωρίς τη χρήση εξοπλισμού για εντοπισμό θέσης.

Μετρήσεις: αποστάσεις, περιοχές, όγκοι

 • Ενσωματωμένα εργαλεία για τη μέτρηση αποστάσεων, περιοχών και όγκων
 • Για την επίτευξη πιο εξειδικευμένης μετρικής ανάλυσης, τα προϊόντα της φωτογραμμετρικής επεξεργασίας μπορούν εύκολα να μεταφερθούν σε εξωτερικά εργαλεία χάρη στην πληθώρα των μορφών εξαγωγής.

 Στερεοσκοπικές μετρήσεις

 • Υποστήριξη επαγγελματικών τρισδιάστατων οθονών και χειριστηρίων για ακριβή και πρακτική στερεοσκοπική διανυσματοποίηση χαρακτηριστικών και μετρήσεις.

Τρισδιάστατα μοντέλα: δημιουργία και υφή

 • Πλήθος μοντέλων: αρχαιολογικοί χώροι, τεχνουργήμτα, κτίρια, εσωτερικοί χώροι, άνθρωποι, κλπ.
 • Απευθείας μεταφόρτωση σε διάφορες πηγές στο διαδίκτυο και εξαγωγή σε πολλές γνωστές μορφές
 • Ρεαλιστικές υφές στην εικόνα: υποστήριξη HDR και πολλαπλών αρχείων (συμπεριλαμβανομένης διάταξης UDIM).

Μοντέλο πλακιδίων σύμφωνα με την ιεραρχία

 • Μοντέλο κλίμακας της πόλης που διατηρεί την αρχική ανάλυση της εικόνας για τη δημιουργία υφής
 • Έκδοση καισίου.

Μοντέλα τεσσάρων διαστάσεων

 • Επεξεργασία δεδομένων από πολλές κάμερες για δημιουργικά έργα στην κινηματογραφία, την τέχνη, τη βιομηχανία παιχνιδιών, κλπ.
 • Βάση για πληθώρα οπτικών εφέ με τρισδιάστατα μοντέλα ανακατασκευασμένα σε χρονική ακολουθία.

Σύνθεση πανοράματος

 • Τρισδιάστατη ανακατασκευή των δεδομένων που λήφθηκαν από την ίδια θέση κάμερας-σταθμό κάμερας, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο σταθμοί κάμερας
 • Σύνθεση πανοράματος 360° για σταθμό μιας κάμερας.

Επεξεργασία πολυφασματικών εικόνων

 • Επεξεργασία RGB/NIR/θερμικών/πολυφασματικών εικόνων
 • Γρήγορη ανακατασκευή βάσει προτιμότερου καναλιού
 • Δημιουργία ορθομωσαϊκού πολλών καναλιών και υπολογισμός και εξαγωγή δεικτών βλάστησης που καθορίζονται από τον χρήστη (π.χ. NDVI)

Αυτόματη ανίχνευση των αγωγών ηλεκτρισμού

 • Ξεκάθαρο και χρονικά αποδοτικό για έργα μεγάλης κλίμακας αφού η μόνη εισαγωγή που απαιτείται είναι ευθυγραμμισμένες εικόνες
 • Τα αποτελέσματα εξάγονται σε ένα τύπο μοντέλου τρισδιάστατης τεθλασμένης γραμμής για κάθε σύρμα
 • Αξιόπιστα αποτελέσματα χάρη στον αλγόριθμο προσαρμογής αλυσοειδούς καμπύλης.

Επεξεργασία δορυφορικών εικόνων

 • Υποστηρίζεται διαδικασία επεξεργασίας για πανχρωματικές και πολυφασματικές δορυφορικές εικόνες, με την προϋπόθεση ότι είναι διαθέσιμα για κάθε φωτογραφία δεδομένα RPC επαρκούς ακρίβειας.

Python και Java API

 • Εκτός από την επεξεργασία Batch που είναι ένας τρόπος για εξοικονόμηση της ανθρώπινης παρέμβασης, το Python scripting και τα Java bindings παρέχουν επιλογές αυτοματοποίησης και εξατομίκευσης
 • Διαθέτει πρόσθετες λειτουργίες ειδικής επεξεργασίας και εφαρμογές GUI, ενώ ακόμα δίνει τη δυνατότητα για πλήρη αυτοματοποίηση της δουλειάς και ενσωμάτωση με την Python και την Java.

Επεξεργασία σε δίκτυο

 • Διαμοιρασμένοι υπολογισμοί σε ένα κοντινό δίκτυο υπολογιστών για εκμετάλλευση της συνολικής δύναμης πολλών κόμβων ώστε να επιτευχθεί η επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων σε ένα έργο.

Επεξεργασία στο cloud

 • Το interface επεξεργασίας στο cloud επιτρέπει εξοικονόμηση του εξοπλισμού για ροές φωτογραμμετρικών εργασιών. Παρέχει δυνατότητα επιλογής για οπτικοποίηση και κοινοποίηση των αποτελεσμάτων επεξεργασίας μέσω διαδικτύου σε συναδέλφους και πελάτες καθώς επίσης και για ενσωμάτωση των ολοκληρωμένων έργων στις δικές σας ψηφιακές πλατφόρμες.

 

Συγκριτικός Πίνακας

Χαρακτηριστικά Professional Standard
Βασική ροή εργασίας φωτογραμμετρικής επεξεργασίας
Αεροτριγωνισμός
Δημιουργία και επεξεργασία πυκνού σύννεφου σημείων
Δημιουργία και υφή 3D μοντέλων
Δημιουργία γεωαναφερμένων DSM/DTM  
Δημιουργία αληθούς/ βασισμένου σε DTM ορθομωσαϊκού  
Υποστήριξη φωτοσταθερών και σημείων ελέγχου  
Γεωαναφορά με τη χρήση καταγραφής πτήσης και/ή φωτοσταθερών  
Υποστήριξη σημαδιών/ κλίμακας  
Αυτόματη ανίχνευση κωδικοποιημένων/μη κωδικοποιημένων στόχων  
Λάβετε δεδομένα από διάφορους αισθητήρες
Υποστήριξη πλαισίου/ fisheye κάμερας
Εισαγωγή δεδομένων σε βίντεο
Υποστήριξη σφαιρικής και κυλινδρικής κάμερας  
Υποστήριξη συστημάτων πολλαπλών καμερών  
Επεξεργασία πολυφασματικών και θερμών εικόνων  
Γεωαναφορά δεδομένων από επίγειο σαρωτή laser και επεξεργασία  
Επεξεργασία δορυφορικών εικόνων  
Υποστήριξη σκαναρισμένων εικόνων με σημεία ελέγχου  
Μετρήσεις και αναλύσεις
Μετρήσεις συντεταγμένων/αποστάσεων/περιοχής/όγκου  
Στερεοσκοπικές μετρήσεις  
Υπολογισμός NDVI και άλλων δεικτών βλάστησης  
Αυτόματη ανίχνευση των αγωγών ηλεκτρισμού  
Κατηγοριοποίηση πυκνού σύννεφου σημείων  
Δημιουργία ισοϋψών καμπυλών  
Επεξεργασία οριογραμμών ορθομωσαϊκού  
Επιλογές αυτοματοποίησης
Επεξεργασία Batch
Ενσωματωμένο Python scripting  
Ανεξάρτητα εκτελέσιμο τμήμα λογισμικού Python και βιβλιοθήκη Java  
Υποστήριξη αυτόματων διαδικασιών  
Επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων
Υποστήριξη επιτάχυνσης GPU
Μοντέλο πλακιδίων σύμφωνα με την ιεραρχία  
Επεξεργασία σε δίκτυο  
Επεξεργασία στο cloud  
Ειδικά χαρακτηριστικά για έργα πολιτιστικής κληρονομιάς και τέχνης
Δημιουργία χαρτών με διάφορες υφές (π.χ. διάχυτη, κανονική, κλπ.)
Σύνθεση σφαιρικών πανοραμάτων
Σχεδιασμός πτήσης για περίπλοκα πεδία  
Μοντέλα τεσσάρων διαστάσεων  
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων
Δημιουργία flythrough βίντεο
Εξαγωγή τρισδιάστατου PDF
Απευθείας μεταφόρτωση σε διάφορες πηγές στο διαδίκτυο
Agisoft Viewer  
Επιλογές αδειών
Δοκιμή 30 ημερών χωρίς χρέωση
Χρήση μόνο σε συγκεκριμένο υπολογιστή (μόνιμη)
Χρήση μόνο σε συγκεκριμένο υπολογιστή (μόνιμη)  
Άδεια για παροχή υπηρεσίας (ετήσια/πληρωμή με τη χρήση)  
Λειτουργικό σύστημα
Windows, Mac OS X, Debian/Ubuntu

 

Η εταιρεία

Η GEOTECH είναι Eλληνική εταιρεία με ηγετική θέση στην Ελλάδα στον χώρο της διάθεσης γεωδαιτικών και τοπογραφικών υπηρεσιών και προϊόντων. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1991 και από τότε είναι εξουσιοδοτημένος διανομέας του Αμερικάνικου οίκου Trimble, παρέχοντας στην ελληνική αγορά πλήρη σειρά γεωδατικών προϊόντων.

Image
Περικλέους & Θέτιδος 2, T.K. 153 44 Γέρακας
+30 210 63 95 620 , +30 210 63 96 660
info[at]geotech.gr